Zinātne

 
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A"
1.2.1.1. pasākums "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros"

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
„Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”


Projekts Nr. 1.2.1.1/16/A/002

NAP2020

Pētniecības projekta nosaukums:

“Maza izmēra, tilpuma, svara un augsta ienestā vājinājuma elektromagnētiskās savietojamības filtru izpēte un izstrāde barošanas ķēdēm, frekvenču diapazonā 150kHz-100MHz.”

Pētniecības projekta mērķis ir inovatīvu maza izmēra, tilpuma, svara un augsta ienestā vājinājuma elektromagnētiskās savietojamības filtru izpēte un izstrāde barošanas ķēdēm. Iegūtās zināšanas un izstrādātie filtri dos iespēju piedāvāt klientiem jaunu pakalpojumu, kas LEITC klientiem ļaus sekmīgi veikt elektronikas iekārtu testēšanu un sertifikāciju.

Pašreiz tiek strādāts pie ceturtās aktivitātes – “Kompaktu vadāmības traucējumu filtru, kas balstīti uz virsmas montāžas komponentēm, starpkomponenšu parazītisko parametru trīsdimensiju elektromagnētiskā modelēšana un analītiskā aprēķināšana, frekvenču diapazonā 150kHz-100MHz.”


RTULEITC nodrošinās tehnisko bāzi RTU Elektromagnetiskās savietojamības un elektrodrošības pētniecības centram.
Elektromagnētiskās saderības problēmas var drastiski samazināt uzticamību, paaugstināt izmaksas un kavēt jaunā produkta nokļūšanu tirgū. LEITC misija ir atbalstīt EMC pētījumus un izglītības projektus ar mērķi paplašināt zināšanu bāzi, aprīkojuma klāstu un radīt profesionālu speciālistu grupu spējīgu risināt mūsdienu un nākotnes EMC problēmas.

 

RTU EMS centra mērķi

•  koordinēt un veikt zinātniski pētniecisko darbu elektromagnētiskās savietojamības jomā un inovatīvu tehnoloģiju izstrādi,
• attīstīt savstarpēji integrētu fizikas un inženierzinātņu metožu pielietošanu elektromagnētiskās savietojamības problēmu formulēšanā un risināšanā,
• sekmēt studentu un doktorantu zinātniski-pētniecisko darbu,
• īstenot starptautiska mēroga zinātniskus projektus.

Pētījumu loks

• Korpusu modelēšana un projektēšana
• Jaunu EMI novēršanas metodes
• Aizsardzība pret elektrostatisko izlādi
• Zemēšana, filtrēšanas un ekranēšana
• Informācijas tehnoloģiju iekārtas

 NAP2020

 

 

Nozares ko apkalpojam

• Telekomunikācijas
• Radio aparatūra
• IT un Audio/Video
• Kontaktligzdas un spraudņi
• WLAN
• Medicīna
• Militārā
• Kuģu aprīkojums
• Sadzīves tehnika

Kā pieteikties

Lai pieteiktos kādam no mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem vai arī nepieciešama tikai konsultācija, atsūtiet savu kontakta informāciju uz e pastu info@leitc.lv  un mēs sazināsimies ar Jums, kā arī nosūtīsim pieteikuma veidlapu.  Ja nepieciešama papildus informācija, mūsu tālruņa numurs: 

mob. +371 2 2001023 

EMS pētniecības sadarbība

LEITC dalība Latvijas EMC pētniecības programmās nodrošina mūs ar jaunāko informāciju. Šādā veidā mūsu darbinieki nepārtraukti paaugstina savu kvalifikāciju un iegūst jaunas praktiski pielietojamas zināšanas, piemēram, iekārtu korpusu projektēšana. 
Balstoties uz šiem, teorētiskajiem un praktiskajiem pētījumiem piedāvājam jums atbalstu ar EMC saistītas pētniecības aktivitātēs.